Regeringen söker generaldirektör och chef till Försäkringskassan

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 3 juli 2018
Stängs
den 10 augusti 2018
Ref:
S2018/03954/SF
Kontakta
Agneta Karlsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

76_f9005473.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef till Försäkringskassan

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten består huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för.

Försäkringskassan ska bland annat

 • Ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för.
 • Säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott.
 • Följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde.
 • Stödja forskning inom socialförsäkringsområdet.
 • I sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna.
 • Ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.
 • Vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
 • Medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. 

Försäkringskassans huvudkontor ligger i Stockholm. Försäkringskassan leds av en styrelse. Myndigheten har cirka 13 800 anställda på cirka 90 orter i Sverige.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
 • Erfarenhet av att leda en stor och komplex organisation i ständig utveckling och förändring.
 • Goda kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
 • Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
 • Akademisk utbildning.

Du ska också ha förmåga att 

 • Samverka, bygga relationer och skapa förtroende hos myndigheter, uppdragsgivare och andra aktörer.
 • Engagera och motivera medarbetare.
 • Företräda verksamheten i externa sammanhang, även internationellt.
 • Ha ett strategiskt, professionellt och förtroendefullt förhållningssätt till uppdragsgivare och media.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur. 
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av och intresse för internationellt samarbete.
• Erfarenhet från jämställdhets- och mångfaldsarbete.
• Erfarenhet av arbete inom socialförsäkring, finansmarknad och offentliga finanser.
• Goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Försäkringskassan. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av Agneta Karlsson, statssekreterare och Therese Karlberg, enhetschef, båda Socialdepartementet. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem på telefonnummer 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 10 augusti till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer S2018/03954/SF. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Till regeringens utlysningar