Universitetslektor i landskapsarkitektur till SLU

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 3 juli 2018
Stängs
den 2 augusti 2018
Ref:
SLU.ua.2018.2.5.1-1371
Kontakta
Lars Johansson

Universitetslektor i landskapsarkitektur

Ref SLU.ua.2018.2.5.1-1371

med inriktning mot landskapsplaneringens teori

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Institutionen för stad och land

Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol. Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsplaneringens teori. Den sökandes forskning ska behandla centrala och aktuella teman inom landskapsplanering utifrån en samhälls- eller humanvetenskaplig inriktning.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn skall inom ämnesområdet:

 • bidra till att utveckla och stärka forskningsfältet och undervisningen från grundnivå till forskarutbildning
 • publicera vetenskapliga artiklar
 • söka forskningsanslag
 • delta i institutionens administrativa styrning

Behörighet

Den sökande ska:

 • ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering, fysisk planering, kulturgeografi eller motsvarande
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha ett teoretiskt djup i sin forskning
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • ha bedrivit planeringsinriktad forskning där landskapets roll samt hantering inom planeringen har studerats
 • ha goda kunskaper i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För forskningen viktiga bedömningsgrunder:

 • den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet tillsammans med nuvarande planeringsinriktade forskare vid avdelningen
 • erfarenheter av landskapsteoretisk forskning, där konceptuella diskussioner om landskap, natur, plats och rum utnyttjas för att nå en förståelse om landskapets utveckling
 • förmågan att få externa forskningsanslag och publicera i ledande internationella vetenskapliga tidskrifter eller böcker inom ämnesområdet
 • kunskap om svensk eller annan skandinavisk planering

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

 • kursutveckling, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet

I övrigt beaktas

 • ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens forskning och undervisning
 • god samarbetsförmåga inom forskning och undervisning

Sista ansökningsdatum:
2018-08-31

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall bifogas till ansökan. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får bifogas. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som bifogats ansökan inges.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner
Lars Johansson
Prefekt
018-671914
Lars.Johansson@slu.se

Torleif Ljung
Handläggare
+46 (0)40-415044
Torleif.Ljung@slu.se