Administrativ chef till Sveriges lantbruksuniversitet

Plats
Drottningholm
Annonserat
den 10 juli 2018
Stängs
den 25 augusti 2018
Ref:
SLU ua 2018.2.5.1-2674
Kontakta
Noél Holmgren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Verksamheten är till 90 % externfinansierad som till största delen finansierar vårt miljöövervakningsuppdrag. Hantering av avtal och extern redovisning är därför centrala för vår administrativa verksamhet.

Arbetsuppgifter
Som administrativ chef har du det övergripande ansvaret för institutionens administrativa verksamheter och processer. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och deltar på så vis i hela institutionens utveckling och operationella ledning. Du är underställd prefekten och har personalansvar för en grupp om tio medarbetare med stor kompetens inom ekonomi och personaladministration. Din personal är fördelade geografiskt över fyra orter. Gruppen utgör både stöd till avdelningarna och till institutionsledningen. Du förväntas vara en stark kommunikativ länk mellan gruppen och institutionsledningen. Du är institutionens kontakt för samverkan med universitetets administrativa enheter, och kommer att ingå i ett nätverk av administrativa chefer inom fakulteten. Den administrativa chefen leder också institutionens samverkansgrupp för arbetsmiljöarbete.

Dina arbetsuppgifter innebär bl.a. att:

 • vara ett analytiskt stöd till prefekt i frågor som rör planering och uppföljning av verksamheten (beslutstödsrollen)
 • ansvara, utveckla och kommunicera de administrativa processerna på institutionen
 • bereda beslut om administrativa processer och rutiner på institutionen och beslutar om tidsplan för årligt återkommande administrativa processer
 • utveckla det operativa verksamhetsstödet
 • delta eller leda utredningar och andra uppdrag från universitetsledning, fakultet eller prefekt
 • leder och fördelar arbetet inom den ekonomiska och administrativa gruppen
 • informera institutionen om pågående arbete och beslut rörande administrationen

Personliga egenskaper
Du leder din personal genom att skapa engagemang och delaktighet. Du är positiv till att leda i en geografiskt spridd organisation, kan hantera möten på distans och är inte främmande för att resa mellan våra huvudorter och till SLU:s huvudcampus i Uppsala. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd för medarbetarnas behov, har förmågan att vara tydlig i din kommunikation och förankrar information och beslut med din personal. Du är resultatorienterad samt har initiativ- och organisationsförmåga. Intresse för forskning och miljöövervakning av akvatiska resurser tror vi är en tillgång.

Kvalifikationer

 • akademisk examen med inriktning mot ekonomi, eller kvalifikationer som bedöms likvärdiga
 • dokumenterad erfarenhet av minst 3 års arbete som administrativ chef
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • dokumenterad erfarenhet av ledning inom offentlig förvaltning, särskilt högskolesektorn
 • erfarenhet av projektredovisning av större projekt finansierade av EU, forskningsråd eller annan myndighet
 • erfarenhet av arbetsmiljöarbete
 • dokumenterad genomgången ledarskapsutbildning

Särskild vikt ges vid:

 • omfattning och nivå på ansvar från tidigare chefsansvar
 • omfattning i tid av dokumenterat chefsansvar
 • personliga egenskaper (enl ovan)

Placeringsort
Stockholm, Drottningholm

Anställningsform
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.

Omfattning
100%

Tillträde
Enligt överenskommelse

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-08-25.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner
Noél Holmgren
Prefekt
010-478 40 93, 070-393 94 16
noel.holmgren@slu.se

Om oss
Institutionen för akvatiska resurser förser det vetenskapliga samhället, förvaltare och allmänheten med viktig kunskap om kring söt-, bräck- och saltvattensekologi, med fokus på fisk och skaldjur. Vi bedriver forskning, undervisning, resurs- och miljöövervakning, och vetenskaplig rådgivning för att främja ett hållbart nyttjande av de akvatiska resurserna. Institutionen har ca 180 medarbetare på tre avdelningar utanför Göteborg (Lysekil), Uppsala (Öregrund) och Stockholm (Drottningholm) samt fyra fältstationer. Vår kombination av forskning och vetenskaplig rådgivning till förvaltning, från lokal till internationell skala, skapar en stimulerande miljö för forskning med stor samhällsrelevans. Besök oss på www.slu.se/akvatiskaresurser.