Chef Compliance till Stockholms läns landsting

Plats
Stockholm
Annonserat
den 12 juli 2018
Stängs
den 3 september 2018
Ref:
50802
Kontakta
Rebecka Karlsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Chef Compliance till en av Sveriges största arbetsgivare
Som Chef Compliance utgör du en viktig roll för samhället genom att säkerställa att landstinget tar ansvar för medborgarnas pengar på ett regelriktigt vis. Du ansvarar för kontrollen av att regler och riktlinjer följs på ett tillfredställande sätt inom alla delar av landstinget, samt utvärdera rutiner och processer för att säkerställa en god regelefterlevnad. Landstinget har ett viktigt samhällsuppdrag och dess verksamhet utvecklas till ett större uppdrag och befinner sig i en spännande tillväxt- och förändringsresa. Samtidigt ökar behovet av att säkerställa en god regelefterlevnad och här finns stora möjligheter för dig som brinner för sociala och medborgerliga rättigheter och som vill vara med och bygga upp organisationens regelefterlevnadsarbete. Som Chef Compliance är du direkt underställd landstingsdirektören och anställd hos landstingsstyrelsens förvaltning och ingår i dess ledningsgrupp. Du har många kontaktytor och att bygga nätverk är en viktig del i uppdraget. Du fungerar som ett metodstöd och ansvarar för att guida organisationens medarbetare inom området. Dessutom ansvarar du för löpande nulägesanalys av landstingets regelefterlevnadsarbete till landstingets årsredovisning.

KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig med många års erfarenhet av att arbeta med regelefterlevnad och att säkerställa att verksamheten tillämpar och följer gällande lagar och regelverk. Du har även kunskap om förvaltningsrättsliga och administrativa regelverk. Det är meriterande med erfarenhet av liknande uppdrag inom offentlig förvaltning. Du har universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom juridik eller ekonomi. För att lyckas i rollen har du en stark integritet och kan agera oberoende i din roll. Du har bra samarbetsförmåga och utvecklar effektiva nätverk både i och utanför den egna organisationen. Du agerar med gott föredöme och är på så vis en källa till inspiration och motivation för dina kollegor att utvecklas och prestera sitt bästa. Du har även förmåga att driva igenom förändringar på olika nivåer i organisationen och leder arbetet med hjälp av god kommunikation i form av konstruktiv dialog, effektiv informationsdelning och löpande återkoppling.

OM STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare med nästan 45 000 medarbetare och ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering samt bidrar till kultur och folkbildning i länet. Vi vill förenkla vardagen för länets invånare med en pålitlig kollektivtrafik, tillgänglig hälso- och sjukvård i en växande region. Landstinget är en stor ekonomisk aktör med en budget som omsluter 99 miljarder kronor. Landstingets vision är att vara en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut. Vi arbetar utifrån värderingarna öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan. Stockholms län är landets snabbast växande region med 2,3 miljoner invånare. Det är en tillväxt som öppnar för många möjligheter. Den innebär också stora utmaningar med nya och ökade behov av samhällsservice inom hälso- och sjukvården och möjligheterna till resor och rörelse. Landstinget är en politiskt styrd organisation och finansieras till största delen via landstingsskatten. Landstingsfullmäktiges 149 ledamöter utses i allmänna val vart fjärde år. Den 19 juni beslutade riksdagen att sju landsting i Sverige ska ta över det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten. Stockholms läns landsting är ett av de sju landstingen. Den 1 januari 2019 flyttar därför ansvaret för flera frågor som rör utvecklingen i Stockholms län från Länsstyrelsen till landstinget. Nu förbereder sig landstinget inför ett utökat ansvar och en ny roll i regionen.

OM REKRYTERINGSPROCESSEN
Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för headhunting av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!