Verksamhetsledare till Stockholms Universitet

Plats
Stockholm
Annonserat
den 1 augusti 2018
Stängs
den 31 augusti 2018
Ref:
SU FV-2528-18
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

SwedBio bedriver internationellt utvecklingssamarbete kring resiliens och hållbar förvaltning av biologisk mångfald och ekosystem med målet att bidra till minskad fattigdom, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter för alla. SwedBio är ett “knowledge interface” och bryggar mellan praktik, policy och forskning bland annat genom att länka lokala erfarenheter och realiteter i utvecklingländer till globala policyprocesser. Programmet organiserar och faciliterar multi-aktörsdialoger och bidrar i policy- och metodutveckling på olika nivåer i en nord–syd-kontext. SwedBio driver även ett samarbetsprogram med stöd – både finansiellt och kunskapsmässigt – till partnerorganisationer i utvecklingsländer. SwedBio har finansierats av Sida sedan 2002.

SwedBio programmet är baserat vid Stockholms Resilienscentrum (SRC), ett internationellt tvärvetenskapligt forskningscenter vid Stockholms universitet, som bedriver forskning för hållbar förvaltning av biosfären.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsledare för SwedBio kommer du att ansvara för att:

 • utveckla och bedriva ett strategiskt och inspirerande ledarskap av SwedBio-teamet, inklusive anställning och ledning av personal
 • tillsammans med andra i SRC:s ledning utveckla områden och frågor av strategisk betydelse för SRC
 • leda utvecklandet av SwedBios ansökningar, verksamhetsplaner och rapportering till Sida och andra givar- eller partnerorganisationer
 • ansvara för signering av avtal med samarbetspartners i utvecklingsländer
 • bidra, och/eller stötta SwedBio-teamet, i arbetet med multi-aktörsdialoger och samarbetsprojekt på olika nivåer med partners i utvecklingsländer – länkat till internationella policyprocesser, såsom CBD, IPBES, UNFCCC och Agenda 2030
 • överse SwedBios externa kommunikationsarbete via exempelvis webbplatsen, sociala medier, nyhetsbrev och publikationer.

Kvalifikationer
Grundläggande krav

 • Mycket god förmåga och dokumenterad erfarenhet av att leda en organisation, ett stort program eller liknande, med relaterade funktioner inklusive administration.
 • Dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och samarbete med internationella aktörer och policyprocesser kring hållbart nyttjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och dess länkar till fattigdomsbekämpning.
 • Erfarenhet av att brygga mellan vetenskap, policy och praktik.
 • Erfarenhet av att arbeta med/för myndigheter, internationella organisationer, biståndsorganisationer och/eller frivilligorganisationer.
 • Betydande erfarenhet av arbete i utvecklingsländer, inklusive fältarbete.
 • Flytande engelska i tal och skrift.

Meriterande krav

 • Erfarenhet av att ha bott och arbetat i utvecklingsländer under en längre tid.
 • Kunskap från arbete med viktiga övergripande frågor och processer, såsom jämställdhet, rättvisa, mänskliga rättigheter och demokrati.
 • Utbildad i facilitering av processer och möten.
 • Grundläggande förståelse av svenska i tal och skrift (för att underlätta samarbete med svenska institutioner).
 • Relevanta ytterligare språkkunskaper, inklusive spanska, portugisiska och/eller franska.
 • Doktorsexamen i relevant ämne.

Personliga egenskaper och förmågor

 • Mycket god förmåga att inspirera och leda SwedBio-teamet.
 • God förmåga att koordinera och föra dialog mellan SwedBio och SRC:s ledning.
 • God samarbetsförmåga och social kompetens, inklusive förmåga och intresse av att arbeta i team och utveckla SwedBio tillsammans med hela SwedBio-teamet, utifrån en platt organisationsstruktur.
 • Mycket god kommunikationsförmåga, inklusive interkulturell kompetens.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Anställningen kräver 3–5 internationella resor per år.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
För vidare upplysningar om anställningen, var god kontakta oss på: swedbio@su.se. På grund av sommarsemestrar kommer e-post att besvaras snarast möjligt efter den 13 augusti.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med efter förförfrågan.

Ansökningar kommer att behandlas löpande, så tidiga ansökningar uppmuntras.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.