Professor i didaktik med inriktning mot lärarutbildning

Plats
Eskilstuna / Västerås
Annonserat
den 22 augusti 2018
Stängs
den 30 september 2018
Ref:
2018/1427
Kontakta
Pia Lindberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Professor i didaktik med inriktning mot lärarutbildning

Ref.nr: 2018/1427

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning (med ev. provanställning)
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2018-09-30
Stationeringsort: Eskilstuna/Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter
Som professor i didaktik med inriktning lärarutbildning ingår att, tillsammans med övriga professorer inom det utbildningsvetenskapliga området, verka för att akademins vetenskapliga, pedagogiska och didaktiska kompetens inom högskolans prioriterade utbildningsområde lärarutbildning håller hög kvalitet. Som professor leder och utvecklar du forskning inom området didaktik med inriktning lärarutbildning och du förväntas även arbeta aktivt i utveckling av undervisning inom lärarprogrammen såväl som inom masterutbildning och forskarutbildning i didaktik. Handledning av doktorander ingår.

Som professor på Mälardalens högskola förväntas du arbeta i nära samverkan med det omgivande samhället, främst inom ramen för Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL). En viktig uppgift för innehavaren av professorsanställningen är att aktivt söka externa forskningsanslag både för egen och andras forskning.

Behörighetskrav
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens (se högskolans riktlinjer för bedömning av docentkompetens).

Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som professor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande
Särskilt meriterande för anställningen är god förankring och generell kompetens vad gäller undervisning och forskning i didaktik med inriktning mot lärarutbildning.

Särskilt meriterande är forskningsverksamhet och publicering med explicit fokus på lärarstudenters lärande, undervisning inom lärarutbildningar och utveckling av lärarutbildningar som håller hög kvalitet och som uppvisat resultat.

Meriterande är dokumenterade erfarenheter att driva forskningsbaserade utvecklingsprojekt för och inom lärarutbildningar.

Meriterande är erfarenheter av att bygga upp och leda forskningsmiljöer samt vana att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.

Meriterande är aktiv medverkan i och utveckling av forskarutbildning, undervisning inom forskarutbildning och handledning av doktorander. Särskilt meriterande är huvudhandledarskap av doktorander till examen.

Meriterande är egen lärarexamen samt erfarenhet av tjänstgöring inom förskola, grundskola och/eller gymnasieskola.

Ansökan
Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i 3 exemplar till:

Mälardalens högskola 
Personalsektionen 
Ref.nr: 2018/1427
Box 883 
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner
Pia Lindberg
Akademichef
021-151778
pia.lindberg@mdh.se

Andreas Ryve
Forskningsledare
021-10 15 08
andreas.ryve@mdh.se

Susanne Meijer
Facklig representant OFR
021-10 14 89

Michaël Le Duc
Facklig representant SACO
021-10 14 02