Bygg- och miljödirektör till Danderyds kommun

Rekryterare
Danderyds kommun
Plats
Danderyd, Stockholm
Annonserat
den 10 september 2018
Stängs
den 25 september 2018
Kontakta
Bo Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Uppdraget
Som Bygg- och miljödirektör rapporterar du till kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen bereder utvecklingsfrågor som gäller hela den kommunala organisationen, t ex verksamhetsplanering, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, bemötande och värderingar. Vidare ansvarar du för och säkerställer god kvalitet och service gentemot medborgare och den interna organisationen från miljö- och stadsbyggnadskontorets avdelningar. Avdelningarna hanterar myndighetsutövning och frågor som berör bygglov, miljö- och hälsoskydd samt kartor, mätning och GIS. Du svarar gentemot byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden och leder förvaltningens verksamhet utifrån det politiskt uppsatt målen samt innehar verksamhets- och budgetansvar. I rollen ingår personalansvar för fyra underställda avdelningschefer som även, tillsammans med dig, utgör förvaltningens ledningsgrupp vilken du leder. En central del i uppdraget berör modernisering och effektivisering av kontorets processer och rutiner där stort fokus ligger på att digitalisera arbetssätt och ärendehantering. Som Bygg- och miljödirektör verkar du för och säkerställer samverkan, både inom kontorets verksamheter och gentemot hela kommunens organisation. Att hålla sig uppdaterad om de lagar och förordningar som berör kontorets verksamheter är en självklarhet.

Kvalifikationer

  • Universitets-/Högskoleutbildning som svarar mot arbetsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
  • Chefserfarenhet inom en större organisation och dokumenterat goda ledaregenskaper.
  • God kännedom om lagar och förordningar som styr kontorets verksamheter.
  • Erfarenhet av att verka i en politisk organisation och rapportera till en politisk struktur.
  • Arbetslivserfarenhet från miljö- och samhällsbyggnadsområdet.
  • Erfarenhet av att leda förändringsarbete.
  • God kunskap om och intresse för digitalisering.
  • Ett genuint intresse för samhälle och samhällsservice.

Vi ser i den här rollen en erfaren ledare och chef, som gärna har erfarenhet av att leda andra chefer. Du är en strategisk, analytisk och utvecklingsorienterad ledare med integritet och stort engagemang som är självständig i sin roll men också med lätthet samarbetar med andra. Verksamhetsintresse, kreativitet och förmågan att se samband och driva arbetet framåt är viktiga egenskaper.

Om tjänsten
För mer information om tjänsten kontakta gärna någon av Compass rekryteringskonsulter nedan som vi samarbetar med i den här rekryteringen.
Bo Bengtsson, 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se eller
Anna Hultkrantz, 073-834 33 20 anna.hultkrantz@compass.se

Välkommen med din intresseanmälan som du registrerar på www.compass.se.
Sista dag för ansökan är 25/9. Intervjuer påbörjas eventuellt innan ansökningstidens utgång.

Organisationen
Danderyds kommun är en grönskande storstadskommun omgiven av vatten, belägen cirka en mil norr om Stockholm.
Här bor drygt 32 000 invånare på en yta av 28 kvadratkilometer. Inte mindre än 1,5 mil gränsar till vatten, Edsviken, Stocksundet och Värtan.

Kommunens naturområde utgör 20 procent av ytan, med många möjligheter till rekreation. Danderyd har bra allmänna kommunikationer med tunnelbana till Mörby centrum. Roslagsbanan går genom Stocksund, Djursholm och Enebyberg.
I Danderyd finns bra kommunal och kommersiell service och ett stort sjukhus. Kommunens totala budget är drygt 2 370 mkr.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har fyra avdelningar, bygglov, miljö, kart och mät samt administration. Verksamheten består till stor del av miljö- och hälsotillsyn, miljöövervakning, bygglov, kartor och mätning.

Som Bygg- och miljödirektör ansvarar du för och säkerställer god kvalitet och service från kontorets bygglovsavdelning, miljö- och hälsoskyddsavdelning, kart- och mät avdelning samt administration.
Totalt arbetar ca 35 personer på kontoret, som har en total budget på drygt 28 mkr.