Kanslichef till socialutskottet - Sveriges Riksdag

Rekryterare
Sveriges riksdag
Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 10 september 2018
Stängs
den 20 september 2018
Ref:
2559-2017/18
Kontakta
Emma Henriksson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Är du nyfiken på ett intressant arbete där du planerar och leder arbetet inom socialutskottets kansli?

Dina arbetsuppgifter
Kanslichefen organiserar utskottets arbete, planerar och leder verksamheten inom kansliet och har personalansvar på kansliet. Kanslichefen har det övergripande ansvaret för kansliets arbete med utskottets beredning av propositioner och motioner m.m. I uppgifterna ingår också att svara för handläggning av vissa ärenden. Till arbetsuppgifterna hör vidare att inom utskottets ansvarsområde bevaka utvecklingen i Sverige och internationellt, främst inom EU, och följa olika uppföljnings- och utvärderingsprojekt. Kanslichefen ska även bistå utskottet i samband med seminarier, offentliga utfrågningar, studieresor och studiebesök inom och utom landet samt ansvara för deras genomförande.

Dina kvalifikationer
Du är i grunden hovrätts- eller kammarrättsassessor eller jurist med likvärdig erfarenhet och har god kännedom om riksdagens arbetsformer. Kunskaper inom utskottets verksamhetsområde är meriterande liksom erfarenhet av lagstiftningsarbete eller annat motsvarande utredningsarbete eller rättstillämpande arbete. Du har god förståelse för politikens förutsättningar och det är värdefullt om du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Chefserfarenhet eller annan ledarerfarenhet är meriterande.

Som chef inom Riksdagsförvaltningen ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta upp realistiska mål som kan nås inom givna ramar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera.

Riksdagsförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Svenskt medborgarskap krävs, eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass.

Vi erbjuder dig
Socialutskottet bereder ärenden om hälso- och sjukvård, folkhälsa, barnrätt, personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och socialtjänst. Utskottet biträds av ett kansli som består av sju medarbetare. Kansliet tillhör utskottsavdelningen som består av de femton utskottens och EU-nämndens kanslier samt utvärderings- och forskningssekretariatet

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid

Kontakta oss

  • Emma Henriksson, socialutskottets ordförande, 08-786 55 35
  • Monica Hall, chef för utskottsavdelningen, 08-786 43 08
  • Lars Eriksson, Saco, 08-786 40 00
  • Ann-Charlotte Eklund, ST, 08-786 40 00
  • Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 20 september 2018. 
Referensnummer: 2559-2017/18

Att arbeta i Sveriges riksdag
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar.

Liknande jobb

Liknande jobb