Chef till Örebro universitet

Plats
Örebro
Annonserat
den 20 september 2018
Stängs
den 14 oktober 2018
Ref:
ORU 2.2.1-04892/2018
Kontakta
Fredrika Schartau
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Chef för universitetskansliet

 Tillsvidareanställning
 Heltid
 Ansök senast 2018-10-14

Ref nr: ORU 2.2.1-04892/2018

Örebro universitet präglas av utveckling, med högkvalitativ forskning och professionsutbildningar som ger jobb efter examen. Universitetet räknas nu bland de 400 främsta av världens mer än 20 000 universitet. Örebro universitets vision är att vara ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Vill du bli en av oss?

Universitetet har flera viktiga uppdrag att vara stolt över: utbildning, forskning och att genom samverkan se till så att dessa kunskaper kommer näringsliv och samhälle till nytta. Medarbetares engagemang är drivkraften bakom universitetets utveckling och det som fortsätter att föra vår verksamhet framåt. Örebro universitetet strävar efter att vara en attraktiv studie- och arbetsplats där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet. Miljön ska utmärkas av engagemang, utveckling och en vilja att bidra till att universitetet når sina mål.

Universitetets viktigaste konkurrensmedel är kvalitet. Kvalitet i utbildning, forskning och samverkan är ledstjärnan och den värdegrund vi ska utgå från. Universitetets fem utvecklingsområden är:

  • Framstående forskning
  • Utbildning med hög kvalitet
  • Kompetensförsörjning och hållbart ledarskap
  • Effektiva och smarta arbetssätt
  • Positionering och relationer

Om kansliet
Universitetskansliet har uppdrag inom flera viktiga områden som till stor del handlar om kvalitetsarbete inom utbildning och forskning. Även annan verksamhet ingår, som är av betydelse för universitetets övergripande arbete, bl. a juridik och registratur. Universitetskansliet ska inom sitt ansvarsområde erbjuda kompetent, kvalificerat och tillgängligt stöd för samordning och utveckling av verksamheten i enlighet med ovan värderingar och vision.

Kansliets verksamhet delas in i följande övergripande områden:

  • Arkiv och registratur, inklusive juridik
  • Lärarutbildningskansliet som administrativt stödjer lärarutbildningarna
  • Nämndstöd; administrativt stöd till dekaner och fakultetsnämnder.
  • Digital utveckling och informationssäkerhet – inkl. GDPR-frågor
  • Verksamhetsutvecklare, som bl a inrymmer koordinator för hållbar utveckling, jämlikhetsutvecklare, pedagogiska utvecklare.

Varje enhet i kansliet leds av en enhetschef.

Uppdraget
Chefen ansvarar för att leda avdelningens verksamhet och driva arbetet framåt i enlighet med universitetets och avdelningens mål och vision. Kansliet verkar inom flera relativt skilda verksamheter, med stark specialisering och spjutspetskompetens, vilket kräver ett aktivt arbete för att skapa ett sammanhållet kansli. Samtidigt är kansliet en del i en kreativ och utvecklande miljö med samarbeten åt olika delar inom och utom universitetet.

Stort fokus ligger på ledarskapet, att leda avdelningen mot uppställda mål, att säkerställa en ändamålsenlig organisation och bemanning och att verka för ett kontinuerligt förbättringsarbete, i processer och i systemstöd. Universitetskansliets verksamhet berör stora delar av universitetet och ska bedrivas med stor lyhördhet för de behov och förutsättningar som finns vid institutioner och avdelningar.

Rapportering sker till universitetsdirektören och chefen ingår i den administrativa ledningsgruppen.

Vem är du?
Du har en akademisk grundutbildning inom t ex statsvetenskap, juridik eller ekonomi och har många års/flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom en större organisation. Du har minst 5-10 års erfarenhet av att vara chef eller ledare, och vana av att leda chefer och delta aktivt i ledningsgruppsarbete. Erfarenhet från högskolesektorn är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din syn på ledarskap. Vi söker en person som är prestigelös och trygg i sitt ledarskap, vilket ska präglas av att kunna skapa engagemang och drivkraft. Du är bra på att bygga förtroendefulla relationer och samarbeten med institutioner och avdelningar. För detta krävs lyhördhet och en konstruktiv dialog för att hela tiden säkerställa att universitetskansliet arbetar i linje med organisationens behov och ledningens önskemål.

Du har lätt för att fatta beslut och få saker att hända. Som ledare motiveras du av att få dina medarbetare att ta ansvar och växa i sina roller. Du är en god kommunikatör som säkerställer att viktig information kommuniceras både till och från avdelningen. Du är lösningsorienterad med känsla för helheten, strukturerad, utvecklingsinriktad och med en god förmåga att prioritera och arbeta mot uppsatta mål.

Vetenskaplighet, engagemang och delaktighet är viktiga värdeord för alla medarbetare inom Örebro universitet.

Information
Anställningen är tillsvidare på 100%. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Fredrika Schartau, rekryteringskonsult Signpost, 0705 10 71 30, fredrika.schartau@signpost.se eller Stina Nord rekryteringskonsult Signpost, 0736 54 52 57, stina.nord@signpost.se

Låter detta intressant? Här kan du läsa mer om vad vår fina stad har att erbjuda: Flytta till Örebro.

Vi vill informera om att vid en eventuell begäran måste inkomna ansökningshandlingar lämnas ut enligt offentlighetsprincipen

Du skickar din intresseanmälan/ansökan med cv/personligt brev via Signposts hemsida,

http://signpost.se/lediga-uppdrag/6196-chef-universitetskansliet senast den 14 oktober 2018 . Vill du veta mer om ansökningsförfarandet eller om denna intressanta tjänst är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna.