CAN söker ny direktör

Plats
Stockholm
Annonserat
den 1 oktober 2018
Stängs
den 31 oktober 2018
Kontakta
Mia Sundelin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

CAN söker nu en direktör som har det övergripande ansvaret för verksamheten och som leder det löpande arbetet på kansliet som idag har ett knappt 30-tal anställda. Direktören är ansvarig inför styrelsen, som utses av CAN:s medlemsorganisationer samt vissa statliga myndigheter. Styrelsens ordförande utses av regeringen.

Vi söker dig som har:
Akademisk examen
Dokumenterad chefserfarenhet inklusive budget- och personalansvar
Goda ledaregenskaper och kommunikationsförmåga
God kunskap och erfarenhet inom ANDT-området
Dokumenterad erfarenhet av att söka projektfinansiering
Dokumenterad erfarenhet av forsknings- eller utredningsverksamhet Dokumenterad erfarenhet av internationellt arbete
Goda kunskaper i svenska och engelska
Bra på att uttrycka sig i tal och skrift
God samarbetsförmåga
God förmåga till strategiskt tänkande och planering

Meriterande för tjänsten är:
Forskarutbildning
Erfarenhet av arbete med idéburna organisationer
Förståelse för utåtriktat kommunikationsarbete
Förståelse för lokalt och regionalt arbete
Omfattande nätverk inom ANDT området

Ansökan insänds per e-post till CAN:s ordförande Hans Hoff, e-postadress: hans.hoff@riksdagen.se.

Ansökan bör innehålla personligt brev, CV och referenser, vilka bifogas som pdf-filer.

Frågor om tjänsten besvaras eller hänvisas vidare av Mia Sundelin, administrativ chef, mia.sundelin@can.se, 072-371 43 20

Sista ansökningsdag 31 oktober 2018.

Tillträde enligt överenskommelse.

Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringsfirmor och liknande.

CAN är idag ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. CAN:s kunskapsförmedlande roll ses som en viktig och integrerad del av samhällets preventiva insatser. Flera av de undersökningar som CAN genomför regelbundet är centrala för att kunna följa utvecklingen av bruket av alkohol och andra droger i befolkningen i Sverige, såväl bland unga som bland vuxna. CAN är en folkrörelsebaserad organisation, med uppdrag och bidrag från regeringen.

CAN:s regionala organisation, med ombud i alla län, gör att vi kan fånga upp behov av insatser och utveckla regionalt anpassade metoder tillsammans med aktörer på den regionala nivån. Genom CAN:s struktur och arbetssätt kan vi hjälpa kommuner och län att utveckla sitt ANDT-förebyggande arbete genom att kartlägga, föreslå åtgärder, bistå i implementering och utvärdera insatserna. Samverkan med våra medlemsorganisationer (för närvarande 48 st.) och länsombud prioriteras. CAN har också en betydande internationell samverkan. CAN:s fristående ställning som ideell förening ger möjlighet att samverka med en mängd olika aktörer som myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

CAN:s organisation är också anpassad för att lösa våra uppgifter genom att bedriva regional verksamhet, samverka med organisationer och delta i internationellt arbete. Genom att CAN inte tar ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor kan vi samverka med organisationer med olika ideologisk grund och samverka med forskare. Vi ser oss också som en obyråkratisk organisation med kort beslutstid från projektidé till faktisk handling och vår långa historia talar för kontinuitet och stabilitet i verksamheten.

En stor del av CAN:s verksamhet finansieras av medel från staten (Socialdepartementet) genom treåriga överenskommelser (senaste 2018-2020). Bidraget syftar till att stödja CAN att genom sin verksamhet bidra till att uppnå det mål som riksdag och regering har beslutat för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. CAN bedriver också en omfattande projektverksamhet där medlen oftast söks i konkurrens med andra.