Chef/Stf Universitetsdirektör till Luleå universitet

Plats
Luleå (Stad), Norrbotten
Annonserat
den 2 oktober 2018
Stängs
den 18 oktober 2018
Ref:
2775-2018
Kontakta
Staffan Sarbäck
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Chef för det verksamhetsnära stödet/Stf Universitetsdirektör,

ref nr 2775-2018

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass och omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi har idag 1600 anställda och 15 000 studenter.

Verksamhetsstödet är organiserat under en gemensam ledning. Verksamhetsstödet finns både centralt placerat och på våra institutioner och har bland annat som uppdrag att säkerställa en väl fungerande administration, initiera och driva utvecklingsarbete, kommunicera Luleå tekniska universitets övergripande synsätt och policys samt ge stöd och service till studenter, lärare och övriga anställda.

Det verksamhetsnära stödet ansvarar för att ge stöd och service till ledning, medarbetare och studenter på institutionsnivå inom ett antal administrativa områden. Det verksamhetsnära stödet ansvarar även för samordning och beredning av institutionernas verksamhetsplanering, uppföljning och avrapportering, beredning och analyser. Området bidrar även till utvecklingsarbete och effektivisering av service och administration inom hela universitetet.

Vi söker dig som vill bli chef för det verksamhetsnära stödet som består av sex administrativa grupper, som är fysiskt placerade på institutionerna, vilka leds av sex administrativa chefer.

Du kommer att vara en viktig länk  mellan de centrala delarna av verksamhetsstödet och det verksamhetsnära stödet. Detta innebär ett särskilt ansvar att på ett övergripande plan arbeta för att de administrativa processerna ständigt utvecklas och förbättras.

Att bygga  goda relationer med institutionsledningarna är en viktig del i ditt arbete i syfte att ge ett bra stöd och en bra service till ledare, lärare och forskare.  Verksamhetsstödet ska i sitt uppdrag  leverera de  tjänster som efterfrågas av kärnverksamheten och  samtidigt hantera de krav som finns som myndighet.

Du har ett  övergripande samordningsansvar för universitetets styrmodell samt planerings- och uppföljningsprocess. I ansvaret ingår både att se till att processerna ständigt förbättras och att samordna beredningen av ärenden inför beslut kopplat till processerna.

Du sitter med i universitets IT-beredning  med ett övergripande ansvar för att  de universitetsövergripande administrativa  IT-stöden  utvecklas och skapar nytta. Du kommer att ha rollen som uppdragsgivare och deltagare i styrgrupper  i samband med  olika typer  av  förbättringsarbeten och projekt.

Chefen för det verksamhetsnära stödet är en tillsvidareanställning direkt underställd universitetsdirektören och sitter med i ledningsgruppen för verksamhetsstödet. I rollen ingår för närvarande ett uppdrag som stf chef för verksamhetsstödet/stf universitetsdirektör, tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning. I uppdraget kan också ingå särskilda ledningsuppdrag från rektor och universitetsdirektör.

Vi söker dig som har gedigen chefs- och ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar från en kunskapsbaserad komplex organisation. En välrenommerad chefserfarenhet på hög administrativ nivå är en förutsättning för befattningen. Du förstår och har erfarenhet av att arbeta genom andra och kan förverkliga mål genom din organisation. Du förstår att engagemang och delaktighet hos dina medarbetare är nödvändigt för en god arbetsmiljö. Du ska vidare trivas med och ha erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsarbete samt erfarenhet av utvecklings- och styrningsfrågor ur ett helhetsperspektiv.

Du är som person stabil och pålitlig. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att samverka. Du är systematisk, analytisk och välorganiserad. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du har examen från en akademisk utbildning. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet från statlig myndighet, av liknande arbete i högskolesektorn, annan offentlig verksamhet eller annan stor och komplex organisation.

Ytterligare information
Du är välkommen att kontakta universitetsdirektör Staffan Sarbäck, tel nr 070-5951607, staffan.sarback@ltu.se för mer information.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809, christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-491792, lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2018 10 18

Referensnummer: 2775-2018