Prosjektleder ved NTNU

Rekryterare
NTNU
Plats
Trondheim
Annonserat
den 4 oktober 2018
Stängs
den 22 oktober 2018
Ref:
158482
Kontakta
Randi Wenche Haugen
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vi søker etter erfaren Prosjektleder

Om stillingen 
Vi har ledig stilling som prosjektleder ved Utstillings- og publikumsseksjonen ved NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU Vitenskapsmuseet skal i de kommende årene fornye flere av sine hovedutstillinger og trenger en erfaren, engasjert og tydelig prosjektleder som skal ivareta dette arbeidet. Den vi ansetter skal også på sikt være prosjektleder for temporære utstillinger og evt. vandreutstillinger. Vi har behov for en prosjektleder som ønsker å bidra til å skape innovative formidlingsopplevelser gjennom samfunnsengasjerende og nyskapende utstillinger.

Prosjektleder skal jobbe både operasjonelt og strategisk og være ansvarlig for at vår utstillingsvirksomhet styres etter en langsiktig plan der målgrupper, profil og finansiering blir klart beskrevet. Prosjektleder skal gjennom dette sikre god gjennomføring av nye utstillingsprosjekter med ønsket kvalitet og langsiktig strategisk formidlingsperspektiv innenfor tidsramme og budsjett.

Stillingen rapporterer til formidlingssjefen ved Utstillings- og publikumsseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og strukturere utstillingsprosjekter gjennom prosjektplan: Sette opp fremdriftsplan, budsjett, holde økonomisk oversikt, trekke inn nødvendige ressurser til riktig tid, logistikk og identifisere kritiske punkter
 • Koordinere informasjon, bygge team og motivasjon samt være pådriver for prosjektet internt og eksternt
 • Være bindeledd mellom NTNU Vitenskapsmuseet og potensielle leverandører og bl.a. holde anbudsrunder og workshops for å finne de beste konseptene for vår målgruppe/strategi

Andre oppgaver:

 • Være med å revidere og vedlikeholde utstillinger slik at disse fremstår oppdatert og dynamisk
 • Gjennomføre evaluering
 • Andre utredningsoppgaver knyttet til utstillingene

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende master. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Minimum 3 års dokumentert arbeidserfaring med prosjektledelse av store og komplekse formidlingsproduksjoner
 • Forståelse for universitetsmuseenes samfunnsrelevans og engasjement for kunnskapsformidling til ulike målgrupper
 • Må kunne benytte digitale prosjektlederverktøy
 • Må kunne flytende skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Utdannelse innen prosjektledelse
 • Erfaring med utstillingsarbeid
 • Erfaring med å benytte nyskapende teknologi i utstillingsarbeid
 • Internasjonal prosjekterfaring
 • Erfaring fra samarbeid med akademisk miljø/ulike fagmiljø
 • Gjerne kompetanse fra kreative miljø (arkitekt, interiørarkitekt, design e.l.)

Personlige egenskaper 

 • Kan bygge gode relasjoner og motivere andre
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • Jobber strukturert og evner å planlegge og levere resultater
 • Selvstendig og kan beslutte og iverksette handling
 • Kreativ og evner å tenke nyskapende

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 
Stillingen som prosjektleder kode 1113 lønnes normalt fra kr 480 600 til kr 576 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. De første 6 måneder er prøvetid.Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon 

Jobbe ved NTNU

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til formidlingssjef Randi Wenche Haugen på telefon +47 918 74 119 eller telefon +47 73 59 21 91. Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til HR-konsulent Renate Lillian Johansen på telefon +47 73 59 22 34 eller på e-post renate.johansen@ntnu.no.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 22.10.2018