Enhetschef till Arvsfondsenheten

Rekryterare
Kammarkollegiet
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 oktober 2018
Stängs
den 14 oktober 2018
Kontakta
Helen Björkman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Är du jurist och vill använda din kompetens för det allmännas bästa? Om du har ett genuint intresse för vår verksamhet erbjuder Kammarkollegiet och Arvsfondsenheten dig ett spännande chefsuppdrag där du får möjlighet att jobba brett med juridiska frågeställningar och samtidigt få bidra till något som gagnar vårt samhälle.

Enhetens verksamhet
Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden genom att arv från dödsbon där fonden är arvinge tas om hand för fondens räkning. Årligen handläggs ca 1 800 ärenden. År 2017 fick fonden in ca 800 miljoner kronor och ungefär motsvarande belopp utbetalades till projekt till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Arvsfondsenhetens uppdrag är att avveckla de ca 600 dödsbon som årligen tillfaller fonden. Det sker i allmänhet genom en god man som företräder fonden i den praktiska avvecklingen. Vi säljer fast egendom och bostadsrätter, granskar gode mäns redovisningar samt handlägger och prövar ansökningar om avstående från arv. I de ca 1 200 dödsbon där testamente åberopas tar vi ställning till om testamente kan godkännas eller ska klandras i en process.

På Arvsfondsenheten arbetar f.n. 15 personer, varav 11 jurister, 2 ekonomer och 2 administratörer. De aktuella rättsområdena är främst familje-, fastighets- och avtalsrätt. Det förekommer även en del domstolsprocesser, främst i fall då Allmänna arvsfonden väljer att klandra ett testamente. Arvsfondsenheten är organisatoriskt placerad vid den nyinrättade avdelningen Arvsfondsavdelningen. På avdelningen finns ytterligare en enhet, Arvsfondsdelegationsenheten, som bland annat handlägger ansökningar om ekonomiskt stöd till organisationer för utvecklingsprojekt.

Rollen som enhetschef
Rollen som enhetschef innebär ett ansvar att leda och utveckla verksamheten i syfte att genomföra uppdraget med gott resultat och god kvalité. Som chef hos oss behöver du även vara intresserad av att leda i en kultur som bygger på öppenhet och transparens i ett samverkande klimat som stimulerar ett aktivt medarbetarskap.

Du kommer att arbeta operativt och som beslutande ta aktiv del i handläggningen av de uppgifter som enheten har ansvar för. I arbetet ingår också ansvar för budget, verksamhetsplanering och uppföljning.

Som enhetschef är du underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du förväntas att tillsammans med avdelningschefen och den andra enhetschefen gemensamt bygga den nya avdelningen.

Din jobbvardag innebär bland annat att du kommer att:

 • Ansvara för de olika rättsområdena som hör till enheten och bl.a. delta i beslutsfattande i vissa ärenden, fastställande av intern praxis samt tolkning av regelverk och rättsfall
 • Ansvara för god kontroll och lagenligt agerande i handläggning av ärenden
 • Ansvara för att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten
 • Se och nyttja medarbetares olika styrkor och drivkrafter så att den samlade kompetensen tillvaratas och utvecklas på ett sätt som gynnar verksamheten

Är du vår framtida ledare?
Vi tror att du har ett stort engagemang för enhetens arbetsområden och för att bidra till något som gagnar vårt samhälle. Flexibilitet och noggrannhet är viktiga egenskaper för att fungera väl och trivas i rollen. För att lyckas har du förmågan att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgrupper. Du är prestigelös och kan inspirera, motivera och leda medarbetare genom tydlig kommunikation och ett strategiskt tänkande. Du har integritet och personlig mognad liksom god samarbetsförmåga.

Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet och dina personliga egenskaper samt din förmåga att kunna bygga och upprätthålla relationer både inom och utom organisationen.

Du har också:

 • Svensk jur.kand.-examen 180p, eller juristexamen 270hp
 • erfarenhet av juridiskt arbete samt goda kunskaper i civilrätt
 • flerårig ledarerfarenhet med personal- och ekonomiansvar samt intresse och fallenhet för ledarskap, lagarbete och att utveckla team och medarbetarskap

Meriterande är om du har:

 • tingsmeritering eller annan erfarenhet av domstolstjänstgöring
 • erfarenhet av arbete inom arvs- och familjerätt
 • erfarenhet av att arbeta med förändrings-, utvecklings- och strategiarbete
 • erfarenhet av domstolsprocesser
 • erfarenhet från arbete inom offentlig verksamhet och kunskaper om statsförvaltningen

Mer information
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via www.Kammarkollegiet.se/Karriär, inklusive CV och personligt brev, senast den 14 oktober 2018. 

Kontaktpersoner
Helen Björkman, HR-chef, telefon 08-700 08 81
Anne Grönstedt, jurist, telefon 08-700 09 15
Karin Edstrand, Saco-S, telefon 08-700 08 48
Hanne Konradsen, ST, telefon 08-700 07 88

Läs mer om oss på www.kammarkollegiet.se