Kanslichef till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

Plats
Stockholm
Annonserat
den 5 oktober 2018
Stängs
den 1 november 2018
Kontakta
Josefin Johansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Parasport Sverige och Sveriges Paralympiska Kommitté befinner sig i en utvecklingsfas med ett omfattande förändringsarbete som påverkar hela Sveriges idrottsverksamhet. Vill du vara med och forma framtidens idrottsrörelse? 

Uppdrag och ansvarsområden
Som kanslichef är ditt övergripande uppdrag att leda och driva det operativa arbetet vid förbundskansliet i Stockholm. I det arbetet ingår att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kansliets personal tillsammans ska kunna bedriva en effektiv verksamhet som kan ge optimalt stöd till hela organisationen.  Inom de kommande åren ska Parasport Sverige troligen övergå till att bli ett kompetenscenter för all parasport i Sverige med ambitionen att bli än mer relevant för idrotten och samhället. Det är ett viktigt och spännande utvecklingsuppdrag som kanslichefen förväntas leda på ett kommunikativt och inspirerande sätt. 

I rollen rapporterar du till generalsekreteraren som du har ett nära samarbete med. Du kommer till en platt organisation där du har det formella personal- och arbetsmiljöansvaret för kansliets cirka 20 medarbetare. Vidare är du samordnande av förbundsstyrelsesammanträden och ansvarar för att på generalsekreterarens uppdrag implementera och verkställa styrelsens beslut i i kansliorganisationen. 

I rollen ingår att säkerställa goda rutiner för kansliets HR-arbete, såsom exempelvis arbetsmiljö, lönesättning, likabehandlingsfrågor och kompetensutveckling. Som kanslichef ansvarar du också för att vidareutveckla gemensamma arbetsformer och rutiner för att underlätta flödena i det dagliga arbetet. Kanslichefen representerar Parasport Sverige i såväl interna som externa sammanhang där du kompletterar generalsekreteraren och verkar för att främja ett gott samarbete mellan förbundet, distrikten och föreningarna.  

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren och dokumenterat skicklig ledare som stimuleras av att driva utvecklingsarbete och nå resultat tillsammans med andra. Du har en relevant utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhet från ideell verksamhet, gärna idrottslig, där du utvecklat förmågan att motivera och ta tillvara på ideella och professionella engagemang. Du har gedigen erfarenhet från personalledande befattningar och mycket goda kunskaper inom personalrelaterade frågor. Självklart har du ett stort intresse och hjärta för likabehandlingsfrågor samt värderingar som harmoniserar med Parasport Sveriges uppdrag.

Som ledare är du kommunikativ, resultatinriktad, ansvarstagande och tillgänglig. Du arbetar med tydlig målstyrning och har förmåga att få med dig andra i förändringsprocesser. Du inbjuder till delaktighet, delegerar ansvar och är en förebild för andra. Som medlem i ledningsgruppen är det för dig självklart att bidra till hela förbundets utveckling.

Parasport Sverige förutsätter att du som söker tjänsten delar våra värderingar. Vi eftersträvar en mångfald av kompetenser och bakgrunder. Vi ser gärna kandidater med egen erfarenhet av funktionsnedsättning.

Ansökan
Välkommen att visa intresse genom att registrera CV och personligt brev via signerarekrytering.se. Urval sker löpande och vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 1 november. Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Josefin Johansson, tel. 070-862 09 90 eller Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60.

Om Parasport Sverige
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synskada och utvecklingsstörning inom ett antal olika idrotter. Vi är organiserade i 21 distrikt och 540 medlemsföreningar. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med funktionsnedsättning. Parasport Sverige är ett av 71 specialidrottsförbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. I rollen som Paralympisk Kommitté ansvarar förbundet för Sveriges deltagande i Paralympics. Läs mer om oss på parasport.nu.