Doktorander i astronomi (2)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 oktober 2018
Stängs
den 5 november 2018
Ref:
SU FV-3285-18
Kontakta
Jesper Sollerman
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

vid Institutionen för astronomi.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05.


Institutionen för astronomi har ca 15 fast anställda forskare och ca 25 doktorander.

Projektbeskrivning
Anställningen kommer att vara inom ett av projekten:
Supernovor: Vi söker doktorander intresserade av observationella studier av supernovor och andra transienta fenomen.
Universums återjonisering: Vi söker en doktorand intresserad av numeriska datorsimuleringar av den epok i universums historia när de första stjärnorna och galaxerna bildades.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet astronomi att man erhållit minst 60 hp i fysik/astronomi på avancerad nivå, varav minst 30 hp i självständigt arbete. Man kan även ha erhållit motsvarande kompetens på annat sätt, inom eller utom landet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information angående anställningen i supernovor kan lämnas av Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se, medan uppgifter om anställningen i universums återjonisering kan erhållas från Garrelt Mellema, garrelt.mellema@astro.su.se.

Allmänna upplysningar om forskarutbildningen i astronomi lämnas av Jesper Sollerman jesper@astro.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner  
  Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 5 november 2018 skicka rekommendationsbrev via e-post till: fv-3285-18.refletters@astro.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3285-18 + sökandes namn. 

 och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05