Doktorand i oceanografi

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 10 oktober 2018
Stängs
den 5 november 2018
Ref:
SU FV-3315-18
Kontakta
Jonas Nycander
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

vid Meteorologiska institutionen

Sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 65 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet. För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/phd-studies.

Projektbeskrivning
Interna vågor i havet skapas när tidvatten passerar över undervattensberg. Vågorna kan sedan färdas långa sträckor, och när de bryter blandar de om vattnet i djuphavet. Denna omblandning har en nyckelroll i den globala oceancirkulationen, och är viktig för havets värmetransport och jordens klimat. I projektet ska de interna vågorna studeras genom att man för första gången kombinerar två olika typer av mätdata: satellitmätningar av havsnivån, och akustiska mätningar av skiktningen i det inre av havet. Tillsammans med teoretiska modeller kan detta ge en ny bild av hur de interna vågorna skapas, utbreder sig och slutligen bryter.

Förutom analys av data kan projektet innehålla utveckling av teoretiska modeller och experimentellt arbete, beroende på doktorandens inriktning. Det finns möjligheter att delta i marina expeditioner för att göra akustiska mätningar. Doktoranden kommer att få en bred utbildning i klimatvetenskap, oceanografi och akustik. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (projekt 2017-04623), och är ett samarbete med en grupp marina geofysiker vid Institutionen för geologiska vetenskaper, som har omfattande expertis i akustiska metoder.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Jonas Nycander, tfn 08-16 43 36, jonas@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev – ange varför du är intresserad av projektet och vad som gör dig lämpad för detta projekt
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer), samt förteckning över godkända kurser
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!
Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05