Doktorand i materialkemi (B)

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 11 oktober 2018
Stängs
den 5 november 2018
Ref:
SU FV-3278-18
Kontakta
German Salazar Alvarez
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Doktorand i materialkemi (B) vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är inom områdena Material och fasta tillståndets kemi med fokus på olika materialklasser såsom keramer och glaser, porösa material, självorganiserande material och mjuka material. Metoderna inkluderar röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, modellering med datorsimulering av material för diverse tillämpningar, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi. Miljöaspekter är en viktig del av forskningsaktiviteterna.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Neutronspridning som metod för att studera funktionella nanomaterial i olika längdskalor.

Handledare: docent German Salazar Alvarez, german.salazar.alvarez@mmk.su.se.

Det här doktorandprojektet fokuserar på att studera olika nanomaterial med neutronspridning på både Ångström (diffraktion) och nanometernivå (lågvinkelspridning, SANS). Arbetet innebär omfattande neutronspridningsstudier vid neutronanläggningar världen runt. Arbetsuppgifterna innefattar även utveckling och testning av olika provmiljöer för in-situ karaktärisering av nanomaterial. 

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet (SU), Uppsala universitet (UU) och Europeiska spallationskällan i Lund (ESS) och handlar om att långsiktig anpassa neutroninstrumentet DREAM vid ESS till att även innefatta studier av nanomaterial. Inom projektet kommer vi att designa avancerade provmiljöer för att möjliggöra samtidigdatainsamling i två olika längdskale-områden (Ångström och nanometer). På detta sätt kan samband mellan variationer i kristallstruktur och nanopartikelmorfologi (och anisotropi) undersökas. I första hand kommer tre olika typsystem med stark forskningsanknytning i Sverige att studeras: biomaterial, batterier och nanomaterial. Exempel på system är självorganiseringen av nano-cellulosafiber, batteriers åldrande under användning, eller självorganisering av magnetiska nanopartiklar under magnetfält. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Den sökande skall ha en bakgrund i kemi eller materialvetenskap och intresse i karakteriseringsmetoder såsom diffraktion med Rietveldanalys och/eller lågvinkelspridning. Erfarenhet av PDF-analys av nanomaterial är en fördel. Kunskap om TEM är meriterande men inte ett krav.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet materialkemi. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ytterligare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av docent German Salazar Alvarez, tfn 08-16 39 42, german.salazar.alvarez@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05