Doktorand i materialkemi (C)

Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 oktober 2018
Stängs
den 5 november 2018
Ref:
 SU FV-3372-18
Kontakta
Aji P. Mathew
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

Doktorand i materialkemi (C) vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 130 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är inom områdena Material och fasta tillståndets kemi med fokus på olika materialklasser såsom keramer och glaser, porösa material, självorganiserande material och mjuka material. Metoderna inkluderar röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, modellering med datorsimulering av material för diverse tillämpningar, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi. Miljöaspekter är en viktig del av forskningsaktiviteterna.

Projektbeskrivning 
Projekttitel: Hierarkiskt porösa bio-baserade 3D-filter för vattenrening.

Handledare: professor Aji P. Mathew, aji.mathew@mmk.su.se.

Projektet syftar till att utveckla processer för att framställa biobaserade porösa filter med 3D-skrivning och skumningsprocesser samt att förstå hur strukturen och ytmodifieringen skall skräddarsys för att erhålla ett högt vattenflöde och hög separationseffektivitet.

Doktorandprojektet syftar till att utveckla protokoll för att skräddarsy nanocellulosans ytor för att uppnå snabb gelning och optimal adsorptionskapacitet och använda dem i friformsframställning av biobaserade 3Dfilter för vattenrening. Doktorandanställningen innefattar forskning om framställning och hantering av nanocellulosa, ingående karaktärisering av struktur och sammansättning av porösa filter, samt att förstå interaktionen mellan bekämpningsmedel och läkemedel med nanocellulosa samt 3D-filter. Sökanden ska ha utmärkta färdigheter på engelska, både skriftligt och muntligt. Sökanden bör vara självgående samt samarbeta bra i grupp.

Högmotiverade studenter med bakgrund i kemi, polymerer eller materialvetenskap och ett intresse för innovativ och multidisciplinär forskning uppmuntras att söka. Tidigare erfarenhet av nanocellulosebaserad kompositbearbetning, ytmodifikation av nanocellulosa, mekanisk karakterisering, 3D-tryckning eller kemisk skumning av nanocellulosa är önskvärd.

Doktoranden kommer att ingå i Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och samarbeta med forskare vid Stockholms universitet, KTH och Chalmers.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet materialkemi. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ytterligare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av professor Aji P. Mathew, tfn 08-16 12 56, aji.mathew@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-11-05