Enhetschef till Pensionsmyndigheten, Stockholm

Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 oktober 2018
Stängs
den 10 november 2018
Kontakta
Magnus Rodin
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Enhetschef till controllerenheten vid produktionsavdelningen, Stockholm

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 340 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 200 medarbetare på 8 orter.

Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Produktionsavdelningen är Pensionsmyndighetens största avdelning med cirka 750 medarbetare. Avdelningen har det övergripande ansvaret för Pensionsmyndighetens kundservice, administrationen av förmåner samt utbetalningen av dessa. I avdelningens uppdrag ingår även styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Verksamheten bedrivs på åtta verksamhetskontor lokaliserade i Växjö, Halmstad, Karlstad, Luleå, Visby, Gävle, Söderhamn och Stockholm.

Controllerenheten är en enhet inom produktionsavdelningen och består av 12 medarbetare placerade på respektive verksamhetskontor. Enhetschefen är placerad i Stockholm. Enheten är ansvarig för att uppföljnings, budget- och verksamhetsplaneringsprocessen på avdelningen fungerar och är samtidigt ett stöd till avdelningsledning och avdelningens chefer i frågor kring ledning, styrning och övrigt förekommande stabsarbete. Controllerenheten arbetar också med analyser och utredningar samt ger stöd i förändringsledning och kommunikation.

Arbetsbeskrivning
I din roll som chef för controllerenheten förväntas du arbeta verksamhetsnära men också med ha ett övergripande ansvar och perspektiv samt kunna driva strategiska frågor för hela avdelningen. Du har ett mycket nära samarbete med avdelningens produktionsområdeschefer och vidareutvecklar och förvaltar verksamheten i enlighet med avdelningens och Pensionsmyndighetens mål och strategier.
Som chef för controllerenheten ansvarar du för att driva och utveckla controllerverksamheten. I arbetet ingår det att rapportera den ekonomiska utvecklingen till avdelningsledningen, driva och utveckla ekonomistyrningen inom avdelningen, följa upp och analysera verksamhetsutvecklingen samt leda controllerteamet.

Controllerenheten ansvarar för att ge stöd till avdelningschefen och avdelningsledningen i frågor som rör avdelningens ledning och styrning. Controllerenheten följer upp avdelningens resultat och arbetar med analyser och utredningar av avdelningens strategiska frågor. Controllerenheten är även ansvarig för uppföljnings-, budget- och verksamhetsplaneringsprocessen på avdelningen.
I uppdraget ingår också att samordna och bereda avdelningens svar på remisser, skrivelser, JO/JK-utlåtanden, rapporter och andra underlag, ofta i samarbete med övriga avdelningar inom Pensionsmyndigheten. Controllerenheten planerar också avdelningsgemensamma aktiviteter som t.ex. chefsmöten, planeringsdagar och workshops. 

Du har personal- och budgetansvar och som enhetschef tillämpar du ett aktivt och närvarande ledarskap där du arbetar med att kompetensutveckla medarbetarna. Du arbetar med coachning som verktyg när du kvalitetssäkrar och utvecklar verksamheten. Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för en arbetsmiljö som underlättar delaktighet, ansvarstagande och engagemang hos medarbetare. Du ansvarar för att utveckla samverkansformer såväl internt på enheten som med andra delar av myndigheten. Du skall även kunna företräda avdelningen och myndigheten externt i t.ex. myndighetsövergripande samarbetsprojekt. I uppdraget ingår att kunna svara på frågor i media. 
Du har personalansvar för 12 medarbetare såsom controller, analytiker och verksamhetsutvecklare. Du rapporterar direkt till produktionsavdelningens chef och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med produktionsområdescheferna. Chefen för controllerenheten ansvarar också för planering och koordinering av avdelningens ledningsgruppsmöten. 

Utbildning och erfarenhet
Du har relevant akademisk examen inom juridik, statsvetenskap, ekonomi eller liknande. 
Vi söker dig som har erfarenhet av både strategisk och operativ verksamhetsutveckling och av att ha arbetat i en kundorienterad organisation samt erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Vi vill att du har erfarenhet av att styra, leda och följa upp processtyrd verksamhet med stora ärendeflöden. Du har intresse för samhällsfrågor.

Du har flerårig erfarenhet som chef i statlig verksamhet. Du är van att leda och utveckla medarbetare i personalgrupper med olika expertroller. Du har lätt för att leda, prioritera och fördela arbete under tidspress men samtidigt engagera medarbetarna att arbeta självständigt mot uppsatta mål. Du har en god förmåga och erfarenhet att organisera och leda allmänt stabsarbete. 
Det är meriterande om du har erfarenhet av att planera och leda projekt, pilot/försöksverksamhet och utbildning/workshops kopplat till systemsynsätt, effektiv styrning/tillitsbaserad styrning och utveckling av styrmodeller inom tjänsteproduktion. Det är även meriterande med erfarenhet av utredningar och analyser på strategisk nivå liksom myndighetsgemensamma samarbeten och utvecklingsprojekt.

Egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen som enhetschef vill vi att du arbetar kundorienterat, strategiskt och för hela myndighetens bästa. Du kan vid behov arbeta självständigt och vågar agera för myndighetens och avdelningschefens räkning i både interna och externa sammanhang. 

Vi söker en drivande chef med goda ledaregenskaper och god förmåga att driva och leda verksamhetsutveckling och allmänt stabsarbete. Strategiskt tänkande, mycket god analytisk förmåga, helhetssyn och lösningsfokus i kombination med ett gott omdöme är avgörande i denna roll. 
Som person är du prestigelös, engagerad och självgående i allt du gör. Du är proaktiv med god förmåga att ta fram olika handlingsalternativ. Du arbetar målinriktat och gillar att utveckla medarbetarna samt har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!

Övrigt
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att genomföras innan anställning.

För mer information
För mer information kontakta avdelningschef Magnus Rodin, telefon: 010-454 21 40.

Fackliga representanter på Pensionsmyndigheten: 
SACO: Linda Modin, telefon 010-454 33 36. 
ST: Ann-Christine Jonsson, telefon 010-454 28 54.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att genomföras innan anställning. Tjänsten är placerad i Stockholm (Hornstull). Som chef för controllerenheten förväntas du kunna resa i tjänsten.

Välkommen med din ansökan senast den 30 oktober 2018! Märk din ansökan med PSL 2018-111.

Vi har i denna rekrytering tagit ställning till vilka annonseringskanaler som ska användas, varför vi undanber oss alla samtal från säljare.