Statens fastighetsverk söker Rättschef till nyinrättad stab för Ledningsstöd

Plats
Stockholm
Annonserat
den 12 oktober 2018
Stängs
den 26 oktober 2018
Ref:
74-2005/18
Kontakta
Karin Ivarson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vill du leda SFV:s nya stab för Ledningsstöd, med ansvar för bl.a. rätts- och säkerhetsfrågor? Då kan vi erbjuda dig ett utmanande och varierande arbete tillsammans med kunniga kollegor där du utifrån en ledande befattning får vara med att utveckla verksamheten inom hela SFV.

För närvarande genomförs ett arbete med att förändra, förtydliga och stärka SFV:s organisation och förvaltningskultur. Vi arbetar målmedvetet med att modernisera myndigheten och vårt sätt att arbeta. Vår strategi för detta arbete kallar vi SFV 2022. Som ett led i detta arbete inrättas bl.a. en ny stab, Ledningsstöd, med ett övergripande och sammanhållande ansvar för SFV:s roll som förvaltningsmyndighet. Till staben Ledningsstöd hör SFV:s organisation för förvaltningsjuridik, säkerhetsfrågor, GD:s kansli m.m.

Din roll
Som chef för den nyinrättade staben Ledningsstöd har du ett övergripande ansvar för rätts- och säkerhetsfrågor samt stöd och rådgivning till GD och myndigheten i övrigt i förvaltningsrättsliga frågor. Du ansvarar för utveckling och uppföljning av SFV:s rättsliga arbete samt ger strategiskt stöd i myndighetens pågående utvecklings- och förändringsarbete. Den första januari 2019 inrättas en ny avdelningsstruktur inom myndigheten. Arbetet med att klargöra gränssnitt och ansvarsförhållanden kommer dock att pågå under en längre tid och som chef kommer du att vara med och ha en viktig roll i detta förändringsarbete.

I ditt uppdrag ingår att ansvara för att SFV etablerar en god samordnad beredning och kvalitetssäkring av ärenden och beslut inom myndigheten, samt ansvaret för styrdokument som är centrala för myndighetens styrning och ledning. Du företräder myndigheten i externa sammanhang som t.ex. kontakter med andra myndigheter, i rättsprocesser eller i kontakter med EU.

Som chef för staben Ledningsstöd rapporterar du till GD och ingår i myndighetens ledningsgrupp. Då tjänsten är ny kan ytterligare arbetsuppgifter tillkomma och uppgifterna kan även variera över tid. Du kommer att vara med och bygga upp den nya staben och har goda möjligheter att utforma arbetet framåt i samverkan med SFV:s förändringsorganisation.

Din profil
Vi söker dig som har juristexamen och som har mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Du är en van arbetsgivarföreträdare, med erfarenhet av att arbeta med samverkan och dialog både inom och utanför den egna organisationen.

Du har också drivit förändringsarbete med goda resultat. Du har bred erfarenhet av kvalificerat arbete inom statlig förvaltning och mycket goda kunskaper inom rättsliga och förvaltningsjuridiska frågor liksom etiska frågeställningar, samt erfarenhet av arbete med styrande dokument. Du ska ha fullgjort tingsmeritering och gärna vara domarutbildad samt ha erfarenhet av att ha arbetat i Regeringskansliet i liknande roll.

Erfarenhet från arbete på advokatbyrå liksom liknande roll inom annan myndighet eller inom en fastighetsförvaltande organisation är också meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska trivas i rollen som chef, ledare och arbetsgivarföreträdare och ha en mycket god förmåga att skapa och vidmakthålla goda relationer. Med en mycket god analytisk förmåga kan du se lösningar i komplexa frågor och samordna olika intressen som du kan sammanfatta, åskådliggöra och presentera på ett pedagogiskt sätt.

Du är drivande, resultatinriktad och en skicklig förhandlare. Hög integritet och gott omdöme, liksom mycket god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga, är en nödvändighet. Du trivs med att arbetet ofta bedrivs med hög intensitet och under tidspress.

Mer information
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Säkerhetsprövning skall ske före anställning.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Vi samarbetar i denna rekrytering med ProAstri. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Karin Ivarson, på telefon 070-824 69 08. Du är också välkommen att kontakta GD via Rose-Marie Verlehag, GD-sekreterare eller Eva Wallin, HR-chef på telefon 010-478 70 00.

Sista ansökningsdag är 2018-10-26 och vi ser fram emot att ta del av din ansökan och CV.

Välkommen till oss!

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. 
Vi värnar om de principer som gäller för alla statsanställda och som utgör den gemensamma värdegrunden för oss inom staten: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service. Våra ledord mod, respekt och glädje, som tillsammans med den statliga värdegrunden präglar vårt förhållningssätt och agerande i det dagliga arbetet.

Liknande jobb

Liknande jobb