Rektor till Kungliga Musikhögskolan

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 6 november 2018
Stängs
den 10 november 2018
Ref:
18/498
Kontakta
Ann Peyron
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

KMH är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. KMH erbjuder genom sina utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt forskning på vetenskaplig och konstnärlig grund en miljö på högsta internationella nivå. KMH rankades 2018 som #11 i världen av QS Top Universities ranking inom området “Performing Arts”.

KMH:s vision är att vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. Högskolans strategier utgår från en utbildning med musikalisk bredd och spets samt en forskningsmiljö där starka allianser med andra lärosäten är viktiga. KMH har därtill en omfattande samverkan med det omgivande samhället, vilket märks genom de 400 konserter och andra evenemang som KMH arrangerar varje år.

KMH verkar i ett nybyggt campus vid Valhallavägen i Stockholm samt på Edsbergs slott i Sollentuna. För att möjliggöra en musikalisk verksamhet av högsta kvalitet har KMH arbetat aktivt med fund raising för finansiering av lokaler och infrastruktur. Detta arbete fortgår.

Uppdraget
Rektor är KMH:s högsta akademiska och konstnärliga företrädare samt därtill myndighetschef. Uppdraget omfattar ansvar för att verksamheten håller den konstnärliga och vetenskapliga nivå som beslutats av högskolestyrelsen i KMH:s strategi. Som myndighetens chef ska rektor tillse att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

Rektor anställs genom beslut av regeringen efter förslag från KMH:s styrelse.

Rektor för KMH är:

 • behörig för anställning som professor eller lektor (om en sökande inte innehaft sådan anställning kommer detta att prövas i särskild ordning),
 • en erfaren chef som innehaft operativt ledningsansvar på hög nivå inom akademin och/eller musiksektorn,
 • djupt kunnig inom musikområdet samt har en musikalisk yrkeserfarenhet,
 • en tydlig, kommunikativ och inkluderande ledare med en uttalad ledarstrategi och med erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete, gärna inom akademin,
 • förtrogen med utbildning och/eller forskning,
 • aktiv såväl nationellt som internationellt med goda kontakter och relevanta nätverk,
 • engagerad i arbetet med jämlikhets- och mångfaldsfrågor,
 • skicklig i att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska,
 • visionär i hur KMH:s konstnärliga och vetenskapliga verksamhet ska utvecklas, omsättas i praktiken och nå goda samhällseffekter, samt är
 • ett föredöme genom att visa respekt och tillit, är stabil och omdömesgill.

  Rektor ska ha förmåga att:
   
 • genom ett tydligt, inspirerande och inkluderande ledarskap utveckla ett sammanhållet KMH,
 • med förståelse för och lyhördhet mot den kompetens som finns bland KMH:s personal och studenter fortsatt utveckla och stärka samarbetet och vi-känslan inom KMH för att uppnå en god arbetsmiljö och ett gott medarbetarskap,
 • värna studentinflytandet till gagn för högskolans verksamhet,
 • förankra beslut genom medarbetarinflytande, värnandet om kollegiala processer och den akademisk friheten,
 • aktivt arbeta mot snedrekrytering till KMH:s utbildningar utifrån socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet och funktionsvariation,
 • med tidigare erfarenhet och stort engagemang kring arbete med jämlikhets- och mångfaldsfrågor utveckla KMH som organisation,
 • vara framträdande i den offentliga debatten och i den värna musikens egenvärde och dess möjligheter att främja demokratiska värderingar och alla människors lika värde,
 • etablera och fördjupa relationer och kontakter med omgivande samhället och för högskolan viktiga aktörer nationellt och internationellt,
 • skapa relationer med externa parter i näringsliv, sponsorer m.fl. för att identifiera och möjliggöra nya samarbeten för att stärka och trygga KMH:s ekonomi på sikt, samt att
 • bygga starka allianser mellan KMH och andra organisationer, för att skapa ett centrum för interdisciplinär forskning samt en excellent forskningsmiljö i musik och musikpedagogik.

Anställningen
Rektor anställs för högst sex år. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Vi samarbetar i denna rekrytering med Source Executive Recruitment där Ann Peyron, tel 070-878 42 26 eller Monica Landmark, tel 073-155 00 14 gärna besvarar dina frågor.

Ytterligare upplysningar
Frågor om anställningen kan också ställas till styrelsens ordförande Ingela Lindh, tel 070-151 52 39.

Fackliga kontaktpersoner är Filip Kvissberg (Lärarförbundet), tel 073-654 09 04, Erik Lanninger (SACO-S), tel 070-191 26 39, och Vladimir Spasic (ST), 08-16 15 89.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr 18/498, till KMH, registrator@kmh.se. Denna ansökan är allmän handling.

Du kan också anmäla ditt intresse för anställningen via Source’s hemsida www.source-executive.selänk till annan webbplats

Sista ansökningsdag: 2018-11-10

Bakgrund, verksamhetsbeskrivning och kravprofilPDF