Jobb ekonomi, redovisning

Lediga jobb inom ekonomi och redovisning i Stockholm, Sverige hittar du på DN.din karriär. Vi har många utmanande jobb som till exempel ekonomichef/CFO, redovisningschef/CFO, revisor, redovisningsekonom och controller i framgångsrika svenska företag. Här kan du även hitta jobb som redovisningsassistent, redovisningsansvarig, ekonomiassistent och miljöekonom samt jobb som nationalekonom och hälsoekonom.

Vi har ett stort urval av ekonomi- och redovisningsjobb inom branscher som t.ex bank, finans, försäkring, utbildning, pedagogiskt arbete, inom kommuner, landsting och på statliga verk.

Vad gör en ekonomichef?
Som ekonomichef leder och ansvarar man för arbetet på en ekonomiavdelning samt tar fram ekonomiska planer och styrsystem/kontrollsystem för att följa upp verksamheten. 

Vad gör en redovisningschef?
Som redovisningschef leder och ansvarar man för redovisningen av ekonomiska händelser och transaktioner på ett företag. 

Vad gör en redovisningsekonom?
Redovisningsekonomen analyserar resultatet av bokslut och rapporterar bokslut till företagsledningen samt kan vara behjälplig med att planera budgeten och lönsamhetsmål för ett företag. Man kan också arbeta på redovisningsföretag med redovisning på konsultbasis som redovisningskonsult.

Vad gör en revisor?
Revisorer granskar redovisningen i ett företag, organisation eller kommun.

Vad gör en Ekonomiassistent
Som ekonomiassistent eller redovisningsassistent sköter man ett företags löpande bokföring. I rollen kan ingå att kontrollera att bokföringen stämmer samt att ta fram underlag som löne- och skatteuppgifter för ett bokslut.

Controller
Controllerns uppgift är att vara länken mellan företagsledningen och ekonomiavdelningen och man kan ha en rådgivande funktion åt en företagsledning. Man kan arbeta med att analysera resultat samt göra prognoser för att förse företagsledningen med den ekonomiska informationen de behöver för att kunna driva och utveckla företaget. Business controllers är affärsinriktade medan accounting eller financial controllers är redovisningsinriktade. Som business controller kan man arbeta i ett företags ledningsgrupp och deltar i arbetet med ett företags långsiktiga affärsplaner och mål.

Miljöekonom

En miljöekonom är en expert på ekonomi inom miljöområdet. Som miljöekonom kan man bland annat arbeta med olika utredningar, miljörevision och miljöjuridik på olika institut, privata företag och i konsultbranschen.

Hälsoekonomer

Hälsoekonomer är specialiserade på ekonomi och ekonomiska metoder inom hälso- och sjukvården. Landsting och statliga myndigheter samt läkemedelsföretag är exempel på arbetsplatser för hälsoekonomer.

Nationalekonomer

Nationalekonomer är specialister på samhällsekonomi exempelvis inom finanssektorn eller offentliga sektorn. Nationalekonomer kan även arbeta med biståndsarbete, inom EU-administrationen eller internationella organisationer som exempelvis Världshandelsorganisationen (WTO).

Civilekonomer och ekonomer kan även arbeta som lärare i ekonomi på gymnasier, högskolor och universitet. Banktjänsteman, affärsutvecklare, företagskonsult, försäljare eller inköpare samt produktchef är exempel på andra möjliga yrkesval för civilekonomer och ekonomer. Att kunna andra språk, främst i engelska, är också viktigt eftersom många företag är internationella

Prenumerera på jobb via e-post

Hittade 24 jobb i denna kampanj

Prenumerera på jobb via e-post