Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • Statens haverikommission

  SHK är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras.

 • Statens historiska museer

  Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar.

 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

  Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är den myndighet som har till uppgift att kontrollera att den försvarsunderrättelseverksamhet som

 • Statens Institutionsstyrelse SiS

  SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

 • Statens jernbanetilsyn

  Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner, park og tivoli. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane.

 • Statens konstråd

  Statens konstråd är en statlig myndighet som producerar konst i gemensamma miljöer.

 • Statens maritima och transporthistoriska museer

  Statens maritima museer (SMM) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum.

 • Statens medieråd

  Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

 • Statens Offentliga utredningar

  På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar.

 • Statens servicecenter

  Statens servicecenter utformar och erbjuder tjänster inom området administrativt stöd till myndigheter i syfte att uppnå sänkta kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet för staten som helhet.