Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • Stockholms läns landsting (SLL)

  Stockholms läns landsting (SLL) är en av de största ekonomiska aktörerna i Sverige med drygt 43 000 egna anställda och tusentals fler hos olika leverantörer.

 • Stockholms läns landsting, Kulturförvaltningen

  Landstinget finns för länets invånare. Varje dag, dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler.

 • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

  Vi är en del av Stockholms läns landsting och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. Vi erbjuder vård i livets alla skeden.

 • Stockholms sjukhem

  Stockholms Sjukhem är ett privat sjukhus och sjukhem som ägs och drivs av en stiftelse grundad 1867. Vi bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte.

 • Stockholms stad

  Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm kommer att växa till en miljonstad till år 2030. Det ställer höga krav på oss som arbetar i Stockholms stad att bli ännu bättre.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent.

 • Stockholmshem

  Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. I våra 25 000 lägenheter bor 48 000 stockholmare – lika många som i en medelstor stad.

 • Stockholmshusen

  Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största och mest kritiska utmaningar. Bristen på bostäder motverkar stadens hållbarhetsmål, begränsar stadens utveckling och takten i bostadsbyggandet måste därför öka.

 • Stockholmsmässan AB

  Stockholmsmässan är en bra arbetsgivare som får höga resultat i vår årliga medarbetarundersökning. Det är vi glada för, men det betyder också att vi är noga med vem vi anställer.

 • Stokab

  Stokabs fibernät har lagt grunden för IT i Stockholm.