Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • Swetox

  Swetox är ett akademiskt centrum för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom områdena kemikalier, hälsa, miljö. Swetox samverkar med samhället utanför akademin med syfte att uppmuntra till intressentdialog och

 • Svevia

  Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och ett av de största väg- och anläggningsföretagen i landet med 2 800 medarbetare och en omsättning som överstiger 7 Mdr.

 • SVT

  SVT är ett public service-företag vars uppdrag vilar på en demokratisk idé. Vi producerar fri television. SVT är till för alla och vi arbetar för ökad mångfald både i vårt utbud och inom företaget. SVT är icke-kommersiellt och finansieras av tv-avgifter.

 • Sydvatten AB

  Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 16 kommuner i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.

 • Sykehuset Innlandet HF

  Sykehuset Innlandet HF’s oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

 • SymbioCity

  SymbioCity is a Swedish government initiative run by Business Sweden and SKL International. Business Sweden oversees the SymbioCity trademark and promotes national exports on behalf of the Swedish government and industry.

 • Syngenta

  Syngenta’s products and offers can help address one of the planet’s most challenging dilemmas: how to grow more crops using fewer resources.

 • Sysav

  Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och verksamheter i södra Skåne. Sysav omsätter cirka 800 miljoner kronor och har ca 300 medarbetare.

 • Systecon

  Systecon är ett oberoende och personalägt konsult- och programvaruföretag med ca 50 medarbetare som har världsledande kompetens inom Systems Life Cycle Management.

 • Systembolaget1 jobb

  Systembolagets dotterbolag IQ arbetar för att skapa ett smartare och sundare förhållningssätt till alkohol i hela det svenska samhället.