Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • världskultur museerna

  Statens museer för världskultur (= Världskulturmuseerna) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag framgår av instruktion SFS (2007:1185) och årliga regleringsbrev.

 • Världsnaturfonden WWF

  Världsnaturfonden WWF kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten.

 • Värmdö Kommun

  Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar.

 • Värmlands Museum

  Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer. Med kulturhistoria och konst vill vi ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

 • Värmlandstrafik

  Värmlandstrafik är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län. Vi ägs av Region Värmland som är ett samverkansorgan för de 16 kommunerna inom Värmlands län och Landstinget i Värmland.

 • Värsåsvillan

  Götenehus marknadsför och säljer fritidshus under varumärket VärsåsVillan.

 • Västerbottensteatern

  Västerbottensteatern är länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå och ett lokalkontor i Umeå.

 • Västergötlands museum

  Västergötlands museum är ett attraktivt besöksmål och välkänd kulturinstitution i Västra Götalandsregionen.

 • Västerås Stad

  Västerås stad har 10 000 medarbetare inom 100 olika yrken, alla med det gemensamma målet att bygga en stolt och välfungerande stad där framtidstro står i centrum.

 • Västmanlands teater

  Västmanlands Teater är ett kommunalförbund som ägs av Region Västmanland och Västerås Stad.