Sök arbetsgivare eller rekryteringsföretag

Sök rekryterare
 • världskultur museerna

  Statens museer för världskultur (= Världskulturmuseerna) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag framgår av instruktion SFS (2007:1185) och årliga regleringsbrev.

 • Världsnaturfonden WWF

  Världsnaturfonden WWF kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten.

 • Värmdö Kommun

  Värmdö är en del av Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar.

 • Värmlands Museum

  Värmlands Museum är ett av Sveriges mest välbesökta länsmuseer. Med kulturhistoria och konst vill vi ge upplevelser och insikter om vad det är att vara människa, belysa samtidsfrågor och ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

 • Värmlandstrafik

  Värmlandstrafik är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län. Vi ägs av Region Värmland som är ett samverkansorgan för de 16 kommunerna inom Värmlands län och Landstinget i Värmland.

 • Värsåsvillan

  Götenehus marknadsför och säljer fritidshus under varumärket VärsåsVillan.

 • Väsby nya gymnasium

  Väsby Nya Gymnasium ligger centralt i Upplands Väsby och skolan har ca 600 elever.

 • Västerbottens läns landsting

  Länet är både glest och tätt befolkat. I snitt går det drygt fyra invånare per kvadratkilometer. Grunden för näringslivet i länet är naturtillgångarna – malmen, skogen och vattenkraften.

 • Västerbottensteatern

  Västerbottensteatern är länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå och ett lokalkontor i Umeå.

 • Västergötlands museum

  Västergötlands museum är ett attraktivt besöksmål och välkänd kulturinstitution i Västra Götalandsregionen.