Statens fastighetsverk - SFV

Sverige

Om Statens fastighetsverk - SFV

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla det på bästa sätt. SFV Musei- och teaterbyggnader i Stockholm ansvarar för många av huvudstadens kulturskatter. Vi förvaltar byggnader som Operan och Dramaten, Moderna Museet, Nationalmuseum samt ytterligare ett tiotal museer.fast

1 jobb med Statens fastighetsverk - SFV