Vetenskapsrådet

Sverige

Om Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet fördelar årligen omkring fem miljarder kronor i forskningsstöd och är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet och högskolor.

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom medicin och hälsa, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, forskningsinfrastruktur, utbildningsvetenskap, genusforskning samt konstnärlig forskning.

Varje år inkommer ett stort antal forskningsökningar till Vetenskapsrådet. Ansökningarna bedöms och prioriteras efter vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Arbetet görs av beredningsgrupper som består av aktiva forskare, svenska och utländska, med expertis inom de områden som ansökningarna berörs.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?