Sveriges Läkarförbund

Sverige

Om Sveriges Läkarförbund

Sveriges läkarförbund är läkarnas professionella och fackliga organisation med cirka 47 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården. Vid förbundets kansli på Villagatan 5 i Stockholm finns 60 medarbetare, varav 11 på avdelningen politik och profession.

1 jobb med Sveriges Läkarförbund