Tillväxtverket

Sverige

Om Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet med kontor på nio orter. Våra viktigaste redskap är kunskap, samverkan och finansiering.

Enheten Företagsstöd driver program för regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag. Vi handlägger ärenden om företagsstöd, informerar, gör uppföljningar samt utvecklar policys och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med företagsstöd.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?