Statens Maritima Museer

Sverige

Om Statens Maritima Museer

Statens maritima museer (SMM) är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Marinmuseum. Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla det maritima kulturarvet samt bygga upp kunskaperna om det. Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att dela med oss av kunskap och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde bidrar vi till att det maritima kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Myndigheten leds av en överintendent.

Vi arbetar målstyrt och i samverkan utifrån en gemensam värdegrund. Vi arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och är sedan 2009 miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Myndigheten sysselsätter runt 200 personer.

Statens maritima museers ambition är att vara Europas ledande kraft för ett levande maritimt kulturarv.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?