Statens maritima och transporthistoriska museer

Sverige

Om Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet under Kulturdepartement. Vi arbetar med att bevara, utveckla och öka kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. Vi driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Vår verksamhet ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället. Våra hörnstenar är kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Hos oss arbetar cirka 210 personer. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi arbetar målstyrt och i samverkan utifrån en gemensam värdegrund. Vi arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och är sedan 2009 miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Myndigheten sysselsätter runt 200 personer.

Statens maritima museers ambition är att vara Europas ledande kraft för ett levande maritimt kulturarv.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?