Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Sverige

Om Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till denna hållbarhet utifrån ett ekologisk, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner.

På Länsstyrelsen arbetar vi efter vår värdegrund, framåtriktad förvaltning och lyhörd expertis. Som myndighet ska vi vara experter samtidigt som det är lika viktigt att vårda våra relationer. Vi ska stå för stabilitet och rättssäkerhet, samtidigt som vi ska bidra till ständiga förbättringar och bli en öppnare och mer nyskapande Länsstyrelse.

På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• Intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
• Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta.
• Möjlighet att lära nytt och utvecklas.

Länsstyrelsen är en myndighet under regeringen. Ett av våra viktiga uppdrag är att aktivt bygga ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. För Samhällsavdelningen innebär uppdraget att arbeta med planering, utveckling och uppföljning inom många sektorer. Bland annat de nationella miljömålen och de mänskliga rättigheterna är vägledande för vårt arbete. Primärt är länet vår geografiska avgränsning, men i vissa uppdrag ingår Hallands län och delar av övriga Sverige.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?