Statens Institutionsstyrelse SiS

Sverige

Om Statens Institutionsstyrelse SiS

Om SiS
SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

 

 

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?