Brottsförebyggande rådet (Brå)

Sverige

Om Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och information om det kriminalpolitiska området. Vi verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten ska öka i samhället. Vi ansvarar också för Sveriges officiella kriminalstatistik. Vi är cirka 100 medarbetare som finns på Tegnérgatan i centrala Stockholm.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?