Kulturrådet

Sverige

Om Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet vars uppdrag utgår från de nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Myndigheten verkar för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. Vi verkar för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, bild och form samt museer och utställningar, regional kulturverksamhet samt samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur.

Vi är cirka 75 anställda som arbetar i kontorslandskap i Filmhuset på Gärdet, Stockholm. Ytterligare ca 110 personer är engagerade i arbetet med att bedöma och besluta om stöd till kulturlivet. Våra lokaler är tillgängliga men kan anpassas ytterligare för den som har funktionsnedsättning.

Kulturrådet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter till alla. Vi är angelägna om att arbetsplatsen i så hög grad som möjligt speglar samhället i övrigt.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?