Karolinska Universitetssjukhuset

Sverige

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare. Forskning och utbildning, liksom utveckling av hälso- och sjukvård, ses som kärnverksamheter vilka är likvärdiga med universitetssjukhusets vårduppdrag. Detta synsätt avspeglas i såväl organisation, styrning som uppföljning av universitetssjukvårdsenhetens verksamhet. I Stockholmsregionen har vi har ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Vi har just påbörjat en omvälvande förändringsresa och ambitionen är hög. Vi ska mäta oss med de bästa i världen inom allt från medicinska resultat till patienternas upplevelse av vården. Vi ska hålla högsta internationella klass inom vård, forskning och utbildning. Vi ska utveckla ett universitetssjukhus som skapar värde för patienterna. Under 2016 inför vi en ny tematisk organisation, där vi bygger verksamheten utifrån våra patienter och arbetar i interprofessionella och interdisciplinära team runt varje patientgrupp. Vårt nybyggda universitetssjukhus som snart står klart i Solna blir navet i ett Life Science kluster för akademi, forskning och näringsliv.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?