Statens medieråd

Sverige

Om Statens medieråd

Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år. Myndighetens ansvarsområde kring barns och ungas mediesituation och skydd mot skadlig mediepåverkan är en internationell fråga. Statens medieråd deltar i nordiskt, europeiskt och internationellt samarbete samt tillvaratar internationell forskning och kunskap. Statens medieråd bildades 2011 och har idag 20 medarbetare som arbetar med medie- och informationskunnighet, forskning, internationellt samarbete, information, kommunikation, filmgranskning samt administration. Myndigheten ligger i Stockholm.

2 jobb med Statens medieråd

Prenumerera på jobb via e-post