FRA / Försvarets Radioanstalt

Sverige

Om FRA / Försvarets Radioanstalt

FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementets ansvarsområde med ca 700 anställda. Genom underrättelseverksamheten, där signalspaning bedrivs, ger FRA stöd till regeringens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik på kort och lång sikt. Vi verkar också för ökad informationssäkerhet i samhällsviktig statlig verksamhet. 

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?