Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Sverige

Om Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Den statliga myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bildades den 1 juni 2013 och tog då över Socialstyrelsens tillsyn- och tillståndsverksamheter. IVO är en så kallad enrådsmyndighet med Gunilla Hult Backlund som generaldirektör. Myndighetens uppgift är att utöva tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal i sin yrkesutövning. Tillsynens syfte är att granska att befolkningen får vård, omsorg, stöd och service som är säker, har god kvalitet och bedrivs enligt gällande lagar och regler. Inspektionen ska också kunna ge råd och vägledning för att förbättra otillfredsställande system och rutiner.

2 jobb med Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Prenumerera på jobb via e-post