Länsstyrelsen Stockholm

Sverige

Om Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Sverige är indelat i 21 län. I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding - regeringens företrädare i länen.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?