Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Sverige

Om Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Kommunalförbundet ansvarar för sjukvård, omsorg och hälsa i Norrtälje kommun och är ett samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Direktionen är beställare av all hälso- och sjukvård som utförs vid Norrtälje sjukhus och samtliga vårdcentraler i kommunen med mera. Vidare beställer direktionen all omsorg för personer med funktionsnedsättning. Direktionen är också ansvarig myndighet för handläggning av biståndsbeslut gällande äldre och funktionsnedsatta. Direktionen är högst ansvarig för förbundet, och den består av representanter från Norrtälje kommunfullmäktige och Stockholms läns landstingsfullmäktige.

1 jobb med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Prenumerera på jobb via e-post