Sveriges geologiska undersökning

Sverige

Om Sveriges geologiska undersökning

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Näringsdepartementet. 

Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling. Mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade. Mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. 

1 jobb med Sveriges geologiska undersökning

Prenumerera på jobb via e-post
  • FoU-Strateg till SGU  

    • Uppsala (Kommun)
    • Sveriges geologiska undersökning

    FoU strategen arbetar över hela SGUs verksamhet men ingår rent organisatoriskt i avdelningen Mineralresursers ledningsgrupp.