Myndigheten för kulturanalys

Sverige

Om Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av olika åtgärder inom det kulturpolitiska området. Kulturanalys är statistikansvarig myndighet och ansvarar för merparten av den officiella statistiken inom kulturområdet.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?