Myndigheten för kulturanalys

Sverige

Om Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa effekter av olika åtgärder inom det kulturpolitiska området. Kulturanalys är statistikansvarig myndighet och ansvarar för merparten av den officiella statistiken inom kulturområdet.

1 jobb med Myndigheten för kulturanalys