Statens servicecenter

Sverige

Om Statens servicecenter

Statens servicecenter utformar och erbjuder tjänster inom området administrativt stöd till myndigheter i syfte att uppnå sänkta kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet för staten som helhet. Myndigheten, med ca 380 anställda, startade den 1 juni 2012 och finns i Gävle (HK), Eskilstuna, Stockholm, Östersund och Göteborg. Vi erbjuder ekonomi- och löneadministrativa tjänster samt e-handelstjänster.

Statens servicecenter ska verka för att 50 procent av staten mätt i antalet anställda är anslutna till myndighetens tjänster vid utgången av år 2017. Detta ställer krav på ständig tillväxt av nya kunder, ökad effektivitet och utveckling av nya tjänsteområden. Säkerhetsorganisationen är under uppbyggnad och den sökta befattningen är nyinrättad vilket innebär vissa möjligheter att påverka befattningens innehåll och utformning. Vill du anta utmaningen tillsammans med oss?

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?