Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Sverige

Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

MFoF är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Fr.o.m. den 1 september 2015 ska MFoF också bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som rör familjerätt, familjerådgivning och föräldraskapsstöd.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?