Riksgälden

Sverige

Om Riksgälden

<p>Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet. Vi spelar därmed en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden.</p> <p>Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Regeringen utser vår styrelse och riksgäldsdirektören som är vår högste chef. Riksgälden grundades 1789.</p>

1 jobb med Riksgälden

Prenumerera på jobb via e-post