Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Sverige

Om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning genom att dela ut forskningsanslag till enskilda forskare eller forskargrupper. Huvuddelen av RJ:s forskningsstöd, som år 2016 uppgår till drygt 480 miljoner kr, riktas till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Under senare år har RJ fått en allt viktigare roll som forskningsfinansiär och initiativtagare inom det forskningspolitiska fältet.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?