Forte

Sverige

Om Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag lägger grunden till morgondagens mer jämlika och hållbara samhälle.

Forte är ett forskningsråd och en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vår verksamhet styrs av vår instruktion från regeringen och det årliga regleringsbrevet. På uppdrag av regeringen initierar och finansierar vi forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi utvärderar forskningens effekter och hur resultaten kan omsättas i praktiken. Vi arbetar dessutom med aktiv kunskapsspridning. Forte skapar mötesplatser där forskning och framtid står i fokus.

-

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?